ilat - it's lonely at the top: ondernemerscoaching
iLaT; it's Lovely at the Top; facilitator & sparringpartner voor ondernemers

Meedenken en doen

Vertrouw nooit een naakte melkboer
voeg iLat aan je LinkedIn account toevoeg iLat aan je Twitter account toe
iLat is lid van IAFLid van IAF (International Association of Facilitators)
Wat en hoe ilat: ondernemerscoaching: Klankbord

"Als je blijft doen wat je altijd deed, zal je blijven krijgen wat je altijd gekregen hebt."

Meer wijsheden »

Aanmelden "Denkstof"
Wat is Denkstof?

Denkstof levert stof tot nadenken. Deze column wordt per e-mail en twitter verspreid en bestaat uit korte essays, observaties en overpeinzingen.
   
   

Laatste tweets
iLaT ondersteunt ondernemers bij het ondernemen en managers bij het managen. 
Als klankbord 
Als objectief sparringpartner. Stimulerend en inspirerend. Door te luisteren en de juiste vragen te stellen, kritisch feedback te geven, uit te dagen, door tips en voorbeelden aan te reiken. Je af te remmen indien nodig en je te enthousiasmeren als het tegen zit. Op een oprechte en positief confronterende wijze. 
Als facilitator
Bijvoorbeeld indien er met je medewerkers gesproken moet worden over hun visie op je bedrijf, hun verwachtingen en ambities. Discussie- of brainstormsessies opgezet en geleid moeten worden. Actieplannen moeten worden opgesteld en uitgevoerd. Indien er verschillen van inzicht bestaan tussen directieleden, compagnons of aandeelhouders. Of als er bepaalde in je organisatie aanwezige kennis naar boven moet worden gehaald.


Waarover

Hoe weeg je de diverse belangen af? Is het aangaan van die samenwerking een goede keuze?
Regeert de waan van de dag? 
Verkoop je je bedrijf nou wel, of toch niet ? Zo ja, aan je zoon en/of dochter, de directie of toch een externe partij? 
Ook kan het bijvoorbeeld gaan over (persoonlijke en bedrijfsmatige) groei, leiderschap en verandering. Over de toe of uittreding van aandeelhouders, over samenwerking. Over het vinden van de balans tussen werk en privé. 
Zoek je iemand die de regie kan voeren bij complexe vraagstukken?


Doel

Het belangrijkste doel van dat alles is kennis maximaliseren, oplossingen vinden en gefundeerde besluiten te nemen. En die ook om te zetten in daden (klik hier als je daarover meer wilt weten).


Meer weten?

Hierbij wordt ondermeer uitgegaan van de beginselen van eenvoudig (of filosofisch) leiderschap.
Wil je meer weten over de principes van iLaT? Je leest er meer over bij Filosofie en uitgangspunten.

Vrijblijvend kennismaken ? Mail naar peter@ilat.nl of bel met 06-51301236.

Disclaimer | Sitemap
 
ilat - it's lonely at the top