ilat - it's lonely at the top: ondernemerscoaching
iLaT; it's Lovely at the Top; facilitator & sparringpartner voor ondernemers

Wijsheden

Vertrouw nooit een naakte melkboer
voeg iLat aan je LinkedIn account toevoeg iLat aan je Twitter account toe
iLat is lid van IAFLid van IAF (International Association of Facilitators)
Filosofie en uitgangspunten > Wijsheden ilat: ondernemerscoaching: Wijsheden

Men kan je nog zoveel goede raad geven, maar alleen jij kan besluiten of je die raad ook opvolgt.


Aanmelden "Denkstof"
Wat is Denkstof?

Denkstof levert stof tot nadenken. Deze column wordt per e-mail en twitter verspreid en bestaat uit korte essays, observaties en overpeinzingen.
   
   

Laatste tweets
iLaT ondersteunt ondernemers bij het ondernemen. Vanuit een duidelijke filosofie. Kritisch, vertrouwelijk en onafhankelijk. Om te komen tot eenvoudig ondernemen. Want in eenvoud zit vaak veel wijsheid, zoals ook blijkt uit de volgende uitspraken;

 • Als het doel alle middelen heiligt, dan is het doel verkeerd.
 • Je kunt niets doen, ervaren of denken buiten het nu (Eckhart Tolle)
 • Verwerp niets en neem niets zomaar aan (Marcus Aurelius).
 • Je kunt geen nieuwe schoenen aantrekken als je je oude nog aan hebt.
 • Verjaag de mug op het voorhoofd van je vriend niet met een hakbijl (oud Chinees gezegde).
 • Eenvoud is de ultieme vorm van perfectie (Leonardo da Vinci).
 • Laat de mogelijkheid open dat je misschien ongelijk hebt en je krijgt een gesprek in plaats van een ruzie.
 • Wees vriendelijk tegen mensen op je weg naar de top, misschien kom je ze weer tegen op de weg naar beneden.
 • Van kleine patatten kan je geen lange frieten maken (oud Vlaams gezegde).
 • Een grote vorm van moed is volledig jezelf te zijn (Toa Te King).
 • De last is gelijk aan de kracht van het paard (Talmoed).
 • Je kunt niet 2 keer in dezelfde rivier stappen (Heraclitus).
 • Je duwt harder als je iets hebt om tegen te duwen.
 • Vreugde is het enige dat steeds groter wordt naarmate je het meer verdeelt.
 • Als mensen zeggen: “Je hebt geen andere keus”, zijn ze bang dat je die keuze zult opmerken.
 • Als het dogma sterft, wordt de werkelijkheid geboren (Immanuel Kant).
 • Alles moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt…. maar niet eenvoudiger dan dat (Albert Einstein).

Disclaimer | Sitemap
 
ilat - it's lonely at the top