ilat - it's lonely at the top: ondernemerscoaching
iLaT; it's Lovely at the Top; facilitator & sparringpartner voor ondernemers

Sparren

Vertrouw nooit een naakte melkboer
voeg iLat aan je LinkedIn account toevoeg iLat aan je Twitter account toe
iLat is lid van IAFLid van IAF (International Association of Facilitators)
Filosofie en uitgangspunten > Sparren

“Het belangrijkste is dat je altijd, altijd vragen moet blijven stellen”

(Albert Einstein)


Meer wijsheden »

Aanmelden "Denkstof"
Wat is Denkstof?

Denkstof levert stof tot nadenken. Deze column wordt per e-mail en twitter verspreid en bestaat uit korte essays, observaties en overpeinzingen.
   
   

Laatste tweets

Doorlopend neem je als ondernemer besluiten en maak je keuzes. Waarvan je de gevolgen voelt. Zowel ten voordele als ten nadele. Naast zakelijke kwesties kunnen er ook (persoonlijke) levensvragen zijn, die van invloed zijn op je bedrijf en jouw functioneren als ondernemer.  Bij ondernemers lopen de zakelijke en de persoonlijke sfeer vaak in elkaar over. Jij bent de spil.
En dan kan de behoefte ontstaan daar met anderen over te praten.


Met wie ?

Wie kies je daarvoor ? En welke eigenschappen zou zo iemand dan ongeveer moeten hebben ?
Zoiets als:

  • Objectief en onafhankelijk
  • Kritisch en onbevangen
  • Analytisch en strategisch
  • Interesse in mensen
  • Inlevend vermogen
  • Ondernemers en levenservaring
  • Kennis op een breed terrein
  • Communicatief ingesteld

En met wie praat je dan ? Een werknemer, een vriend(in), je levenspartner, een bekende die ook ondernemer is, de huisaccountant of de huisadvocaat, een mede-aandeelhouder of compagnon, een lid van de Raad van Commissarissen ?

Vaak hebben die personen niet de gewenste eigenschappen en vaardigheden. Of kunnen of willen ze vanwege hun functie en de daarbij behorende (ook wettelijke) verantwoordelijkheden niet aan de vraag van een ondernemer voldoen. Hebben ze geen tijd, zijn ze niet onafhankelijk en niet objectief. En misschien wil jij wel helemaal  geen vertrouwelijke informatie met ze delen.
 

Klankbord, mentor, informeel commissaris

Dus misschien toch een ander die de gewenste eigenschappen bezit en die de bovenstaande nadelen niet heeft. Een raadgever die rust en ordening kan aanbrengen in het beslissingsproces, aandachtig luistert en de juiste vragen stelt, helpt de feiten te zien, kritisch feedback geeft, uitdaagt, tips en voorbeelden aanreikt, het inzicht kan verscherpen, helpt prioriteiten te stellen, kan afremmen waar nodig en kan enthousiasmeren als het tegenzit.
 

Maatwerk

Een dergelijke ondernemers-ondersteuning is maatwerk, daar is geen standaard methode voor. Het is geen instrumenteel proces, maar een dynamisch en levend proces. Mijn achtergrond,  ondernemers- en levenservaring en opleidingen zijn mijn belangrijkste instrumenten.


Disclaimer | Sitemap
 
ilat - it's lonely at the top