ilat - it's lonely at the top: ondernemerscoaching
iLaT; it's Lovely at the Top; facilitator & sparringpartner voor ondernemers

Ondernemerswelzijn; keuzes maken

Vertrouw nooit een naakte melkboer
voeg iLat aan je LinkedIn account toevoeg iLat aan je Twitter account toe
iLat is lid van IAFLid van IAF (International Association of Facilitators)
Filosofie en uitgangspunten > Ondernemerswelzijn; keuzes maken

Onzekerheid is de schepper van vernieuwing.


Meer wijsheden »

Aanmelden "Denkstof"
Wat is Denkstof?

Denkstof levert stof tot nadenken. Deze column wordt per e-mail en twitter verspreid en bestaat uit korte essays, observaties en overpeinzingen.
   
   

Laatste tweets

Keuzes maken wordt vaak als lastig ervaren, omdat de keuze voor het één, automatisch het andere uitsluit. Bovendien heb je als ondernemer/directeur binnen je organisatie geen rolmodel dat je kan volgen. Jij neemt de beslissingen. Jij bent degene die het voorbeeld en inspirator voor anderen is. En liefst een goed voorbeeld want dat doet volgen.


Belangen

Sparren/klankborden kan daaraan een wezenlijke bijdrage leveren. De insteek die iLaT daarbij kiest, is zowel het belang van de persoon van de ondernemer (en zijn directe omgeving) als het belang van de onderneming. De nadruk ligt daarbij op de zakelijke kant, met oog voor de menselijke kant. Die 2 zijn namelijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden.


Disclaimer | Sitemap
 
ilat - it's lonely at the top