ilat - it's lonely at the top: ondernemerscoaching
iLaT; it's Lovely at the Top; facilitator & sparringpartner voor ondernemers

Werkwijze

Vertrouw nooit een naakte melkboer
voeg iLat aan je LinkedIn account toevoeg iLat aan je Twitter account toe
iLat is lid van IAFLid van IAF (International Association of Facilitators)
Werkwijze ilat: ondernemerscoaching: Werkwijze

People will forget what you did, they will forget what you said, but they will never forget how you made them feel.


Meer wijsheden »

Aanmelden "Denkstof"
Wat is Denkstof?

Denkstof levert stof tot nadenken. Deze column wordt per e-mail en twitter verspreid en bestaat uit korte essays, observaties en overpeinzingen.
   
   

Laatste tweets

Als ondernemer ben jij het voorbeeld voor anderen. Binnen je organisatie is er geen rolmodel waar jij je aan kunt spiegelen. Niet alleen als individu, maar ook als lid van een groep, als deelnemer en initiator van groepsprocessen. Als onderdeel van het bedrijfsteam.
iLaT begeleidt en ondersteunt daarbij.


1e fase; Vrijblijvend kennismaken

Als de werkwijze van iLaT je aanspreekt, nodig ik je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Zo’n oriënterend gesprek is gratis en vrijblijvend. Dat kan op jouw bedrijf of een andere locatie naar keuze, bijvoorbeeld mijn (ietwat onorthodoxe) kantoor in Breda.
 

2e fase; Daarna

Als het klikt en we besluiten met elkaar verder te gaan, maken we nadere afspraken. Het eerstvolgende gesprek is dan het intake-gesprek, waarin we vaststellen waar jij en je bedrijf nu staan, waar je naartoe wilt en welke concrete vragen of kwesties er op dat moment spelen.
Op basis daarvan bepalen we in overleg waar de nadruk op zal komen te liggen en hoe we verder gaan.
 

3e fase: Aan de slag

Hoe en in welke vorm de ondersteuning zal gaan plaatsvinden stellen we samen in overleg vast. 
Als je dat wilt kan sprake zijn van ondersteuning over een langere periode.  Bijvoorbeeld 1 dagdeel per maand of op afroep wanneer zich iets voordoet waarbij je raad en ondersteuning wilt.
Of intensief en binnen de onderneming. Of als facilitatorproject met een duidelijk begin en eind. 
 

Gesprekslocatie

Sparren vindt bij voorkeur plaats op mijn kantoor te Breda, dat speciaal daarvoor is ingericht met een comfortabele gesprekskamer. Eventueel kan het ook op een andere locatie, doch niet op je eigen bedrijf. Dat leidt namelijk af en is te veel een “comfort zone” ( of juist niet).
 

Sparren Online

We kunnen ook online contact onderhouden, per email of telefoon. Als ondersteuning naast de één op één gesprekken, of als flexibel vervolgtraject voor praktischer vragen of aandachtspunten.
 

Meer weten?

Wil je meer weten over de filosofie en achtergronden van iLaT, klik dan hier voor meer informatie.

Vrijblijvend kennismaken ? Mail naar peter@ilat.nl of bel met 06-51310236 of  076-5140091.


Disclaimer | Sitemap
 
ilat - it's lonely at the top