ilat - it's lonely at the top: ondernemerscoaching
iLaT; it's Lovely at the Top; facilitator & sparringpartner voor ondernemers

Enkele uitgangspunten van iLaT

Vertrouw nooit een naakte melkboer
voeg iLat aan je LinkedIn account toevoeg iLat aan je Twitter account toe
iLat is lid van IAFLid van IAF (International Association of Facilitators)
Filosofie en uitgangspunten > Enkele uitgangspunten van iLaT ilat: ondernemerscoaching: Enkele uitgangspunten van iLaT

”Mensen doen graag wat ze altijd hebben gedaan, want dat bespaart hen de moeite van het nadenken”

(verkort; econoom en filosoof J.K.Galbraight ’s concept van “Conventional Wisdom")


Meer wijsheden »

Aanmelden "Denkstof"
Wat is Denkstof?

Denkstof levert stof tot nadenken. Deze column wordt per e-mail en twitter verspreid en bestaat uit korte essays, observaties en overpeinzingen.
   
   

Laatste tweets

Bij de begeleiding van ondernemers wordt uitgegaan van een aantal duurzame principes zoals bijvoorbeeld;

 • Alles verandert en alles is vergankelijk
 • Doe hetgeen gedaan moet worden, doe dat bewust en met volle aandacht
 • Onderneem eenvoudig
 • Doe wat je zegt
 • De mens staat centraal
 • Ken jezelf.
  Zelfkennis is de basis. Door jezelf te kennen en je bewust te zijn van je gedachten, drijfveren, waarden.
 • Probeer waar te nemen zonder (direct) te oordelen, o.a. door je bij de feiten te houden en daar niet allerlei interpretaties aan te geven.
 • Bepaal je focus en stel prioriteiten. Je eigen prioriteiten en niet zoals anderen die graag zouden zien. 
 • Belangrijke zaken eerst.
 • Ga uit van redelijkheid.
 • Blijf bij jezelf, wees authentiek. 
 • De sleutel is balans. Altijd en overal.

Disclaimer | Sitemap
 
ilat - it's lonely at the top