ilat - it's lonely at the top: ondernemerscoaching
iLaT; it's Lovely at the Top; facilitator & sparringpartner voor ondernemers

Eenvoudig leiderschap

Vertrouw nooit een naakte melkboer
voeg iLat aan je LinkedIn account toevoeg iLat aan je Twitter account toe
iLat is lid van IAFLid van IAF (International Association of Facilitators)
Filosofie en uitgangspunten > Eenvoudig leiderschap

Mensen leren je ware aard kennen door hoe je anderen behandelt.


Meer wijsheden »

Aanmelden "Denkstof"
Wat is Denkstof?

Denkstof levert stof tot nadenken. Deze column wordt per e-mail en twitter verspreid en bestaat uit korte essays, observaties en overpeinzingen.
   
   

Laatste tweets

De basis van de begeleiding vanuit iLaT is mijn jarenlange ervaring als ondernemer. Daarnaast wordt ondermeer uitgegaan van de beginselen van filosofisch leiderschap. Daarbij komen mensen op de 1e plaats en dan pas zakelijke doelen en individuele belangen. Logisch want een bedrijf is niets meer of minder dan een verzameling mensen. Al het andere is daarvan afgeleid.


Belangrijke beginselen van een dergelijk leiderschap zijn onder andere; vertrouwen, de goede dingen doen (en dat is iets anders dan de dingen goed doen), houdt je bij de feiten, wees bewust en handel met aandacht.
Eenvoudig leiderschap begint bij jezelf. Je kunt een ander niet (dwingen te) veranderen. Door zelf anders te zijn oefen je invloed uit op anderen en op de omstandigheden. 

Kernpunten

Enkele kernpunten van eenvoudig leiderschap zijn;

 • Werkelijkheid;
  het leiden van mensen en de onderneming op basis van feiten, niet op basis van (voor)oordelen en denkbeelden.
 • Prioriteiten;
  het kunnen vaststellen welke zaken nu echt belangrijk zijn en opgelost moeten worden en welke niet (dringend en belangrijk is niet het zelfde).
 • Authenticiteit;
  handelen als wie je bent, niet zoals je denkt dat anderen dat van je verwachten.
 • Vertrouwen;
  vertrouwen. Omdat angst een slechte raadgever is. En omdat je alleen door vertrouwen te geven kunt ervaren of een ander dat vertrouwen waard is.
 • Gulheid;
  gemeenschappelijke belangen en wederzijds voordeel zien. Kunnen delen.
 • Integriteit
  eerlijk en echt zijn.
 • Identiteit;
  inzicht in je waarden, wie je echt bent.

Soft ?

Is een dergelijk leiderschap soft? Integendeel; je waarden kennen en de feiten zien, zal leiden tot duidelijke keuzes en (zonodig harde) ingrepen. Tracht de dingen zo zuiver mogelijk te zien oa. door je (voor)oordeel uit te stellen en door gebruik te maken van hetgeen het verleden je geleerd heeft. Dus de juiste dingen doen, zonder dat angst voor toekomstige gebeurtenissen (het onbekende) je van het gekozen pad afbrengt. Of te wel niks zweverigs maar met je poten in de klei, doen wat je moet doen vanuit een sterke basis en bewustzijn. 


Disclaimer | Sitemap
 
ilat - it's lonely at the top